chao mung ngay

Phần thứ nhất

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và

công tác khen thưởng 5 năm (2015-2020)

         

  1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

  - Tóm tắt cơ cấu tổ chức:

  + Tổng số viên chức của trường là 21 người (trong đó Ban giám hiệu: 02; GV: 17; NV: 02)

  + Trình độ chuyên môn: Tất cả viên chức đều đạt chuẩn và trên chuẩn, mọi thành viên đều có tư tưởng, phẩm chất chính trị tốt, trình độ chuyên môn vững vàng.

  + Những đặc điểm chính của trường: Nằm ở trung tâm xã Vĩnh Mỹ A, dân cư thuộc địa bàn phần lớn là lao động phổ thông, hoặc buôn bán nhỏ, điều kiện kinh tế của phần lớn gia đình học sinh là tương đối đầy đủ, bên cạnh đó vẫn còn một số gia đình khó khăn. Cơ sở vật chất của nhà trường khá đầy đủ để phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của học sinh.

          - Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ:

          + Thuận lợi:

- Được sự chỉ đạo sát sao của Phòng GD-ĐT huyện Hòa Bình, của Đảng ủy xã Vĩnh  Mỹ A, được sự đồng thuận của nhân dân xã Vĩnh Mỹ A và sự hỗ trợ của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Đội ngũ giáo viên yêu nghề, nhiệt tình, trách nhiệm, có ý thức tổ chức, kỷ luật cao. Tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường đoàn kết, nhất trí trong công việc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Phần lớn phụ huynh học sinh quan tâm đến việc học tập và rèn luyện của con em mình. Đa số học sinh có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến, chăm chỉ, chuyên cần.

          - Cán bộ quản lý và giáo viên của nhà trường luôn chấp hành nghiêm túc đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; tận tụy, sáng tạo, có ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức, lối sống lành mạnh, tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kiên định trước khó khăn, thách thức, không ngừng tham gia học tập và tự học nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nhận thức chính trị, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của xã hội. Giữ gìn tư cách đạo đức, nhân cách và hình mẫu mô phạm của người thầy; nghiêm túc chấp hành quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp. Có ý thức thực hiện cuộc vận động “hai không” trong giáo dục với bốn nội dung: "Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích, vi phạm đạo đức nhà giáo và học sinh ngồi nhầm lớp".

            + Khó khăn: Còn một số ít phụ huynh chưa thật sự quan tâm đến việc học tập và rèn luyện của con em mình. Trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học vẫn còn thiếu để giảng dạy ở một số môn học.

          II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC (2015-2020)

1. Công tác chỉ đạo

- Lãnh đạo nhà trường quán triệt, triển khai văn bản về thi đua khen thưởng cho tất cả viên chức trong toàn trường, tổ chức cho toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường nắm bắt các văn bản thi đua khen thưởng. Quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và Nghị quyết Đại hội thi đua yêu nước huyện Hòa Bình lần thứ IV cùng các văn bản hướng dẫn của tỉnh Bạc Liêu và các văn bản của ngành có liên quan công tác thi đua khen thưởng.

Nhà trường xây dựng chương trình, kế hoạch thi đua theo từng đợt, từng chủ điểm, có giải pháp cụ thể cho từng đợt thi đua, từ đó các thành viên trong nhà trường thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng. đã tích cực triển khai các biện pháp cụ thể nhằm đổi mới công tác thi đua-khen thưởng.

- Lãnh đạo nhà trường cùng với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường xây dựng các văn bản quy định về thi đua, khen thưởng. Cụ thể là xây dựng các tiêu chí thi đua và tiêu chuẩn thi đua cho CB, GV, NV trong nhà trường thực hiện.

          2. Công tác tuyên truyền

- Nhà trường đã đổi mới công tác tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc thực hiện và đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, gắn với việc thực hiện các cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”, “Xã hội hóa giáo dục”, “Gia đình hiếu học” đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân, giáo viên, học sinh đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia. Qua tổng kết phong trào thi đua từ năm 2015-2020, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được tôn vinh, biểu dương trong tất cả các năm học.

- Nhà trường đã tổ chức triển khai đến tận cán bộ, giáo viên, nhân viên với các nội dung công tác thi đua khen thưởng trong ngành giáo dục. Với phương châm chất lượng giáo dục và hiệu quả công tác là thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực của mỗi CB, GV, NV trong nhà trường; coi trọng việc phát động phong trào thi đua, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá; biểu dương khen thưởng kịp thời để động viên, khích lệ phong trào.

          3. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua

          a) Thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị:

Trong 5 năm qua (2015-2020), tập thể BGH nhà trường đoàn kết, năng động sáng tạo đổi mới tư duy đã có nhiều chủ trương, giải pháp đúng đắn trong công tác quản lý chỉ đạo các hoạt động trong nhà trường. Hoạt động chuyên môn dạy và học ngày càng được khẳng định và đạt hiệu quả khá toàn diện trên cả 2 mặt chất lượng đại trà cũng như chất lượng mũi nhọn, nhiều đội tuyển xếp thứ hạng cao của cấp huyện. Công đoàn nhà trường là tổ ấm, là nơi để CB-GV sẻ chia tình cảm trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuyên môn cũng như cuộc sống đời thường.

Hằng năm vào đầu mỗi năm học, nhà trường tổ chức ký cam kết thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành và công đoàn phát động, kỷ cương nề nếp trong nhà trường luôn được giữ vững, giáo viên thực hiện nghiêm túc việc soạn giảng, đúng quy chế chuyên môn, đánh giá xếp loại học sinh theo Thông tư số 22/2016/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tập huấn, trao đổi pháp giảng dạy, đưa CNTT vào quản lý các hoạt động của nhà trường 5 năm qua, nhiều tập thể, nhiều cá nhân trở thành những tấm gương tiêu biểu trong phong trào chung của nhà trường. Tập thể BGH năng nổ, nhiệt tình, đầy trách nhiệm trước công việc được phân công, Cán bộ, giáo viên có nhiều bộ hồ sơ tốt, nhiều tiết dạy hay. Chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường từng bước tiếp tục được khẳng định vững vàng hơn, chất lượng mũi nhọn, tham gia đầy đủ các phong trào hội thi đạt kết quả khá cao.

Bài viết liên quan