Tập thể trường đạt danh hiệu trường LĐTT

- Lao động tiên tiến: 14 đc

(Có danh sách kèm theo)

1.Dương Thanh Tùng

2. Phùng Cẩm Tú

3. La Hoàng Thảo

4.Phạm Hồng Ngôn

5.Hứa Việt Hồ

6. Lê Quốc Trung

7. Nguyễn Thị Thùy Dương

8. Trần Mỹ Thuận

9.Nguyễn Thị Út Cưng

10. Nguyễn Thị Thanh Hà

11. Đinh Thị Trúc Diễm

12 Trần Thu Hạnh