Thông tin chi tiết:
Phùng Cẩm Tú
Họ và tên Phùng Cẩm Tú
Ngày tháng năm sinh 01/02/1969
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Địa chỉ Trường TH VĨNH MỸ A2
Điện thoại 0947410364
Email chuyenmonthvma2@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách