Thông tin chi tiết:
Đinh Thị Trúc Diễm
Họ và tên Đinh Thị Trúc Diễm
Ngày tháng năm sinh 20/09/1991
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ Trưởng
Trình độ Đại học
Địa chỉ Trường TH VĨNH MỸ A2
Điện thoại 0965680237
Email trucdiem0991@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách